Uručena tehnička dokumentacija za projekt energetske efikasnosti

0
374

17.2.2016. Šef Odjela za suradnju Delegacije EU u BiH Melvin Asin predao je danas gradonačelniku Brčko distrikta BiH dr. Anti Domiću tehničku dokumentaciju za projekt energetske efikasnosti za pet javnih objekata u Brčko distriktu BiH.

Opći cilj projekta je promoviranje pospješene energetske efikasnosti i povećana primjena obnovljive energije putem podrške privlačenju investicija za projekte velikog obima.

Gradonačelnik dr. Anto Domić je istaknuo da je završena prva faza ovog projekta, naglašavajući da je to vrijedan posao koji omogućava Brčko distriktu da se u budućnosti nastavi samostalno baviti ovim vrlo važnim segmentom koji do sada nije naročito primjenjivan. On je također izjavio da se za početak radi o tehničkoj dokumentaciji kako riješiti energetsku učinkovitost na javnim objektima.

Projekt predstavlja nastavak tehničke pomoći koju je financirala EU, poznate kao DELTER projekt, a koji je pomogao Entitetskim Ministarstvima u FBiH i RS, kao i u Brčko distriktu da identificiraju investicijske projekte velikog obima sa potencijalom dokazive opravdanosti.

Šef Odjela za suradnju Delegacije EU u BiH gospodin Melvin Asin je istaknuo da je Brčko u projektima koje financira Europska unija i partner i korisnik.

„Najavili smo i studije energetske efikasnosti na nekoliko javnih ustanova u Brčko distriktu, čime se stvara ne samo dobit za okoliš nego i određena ušteda na financijskom planu. Tako da se ta sredstva koja se uštede onda mogu preusmjeriti ka ulaganju na unapređenje samog rada tih institucija“, izjavio je Asin.

Na osnovu preporuka korisnika i DELTER’ove procjene, unapređenje energetske efikasnosti i primjena obnovljive energije u javnim zgradama u Brčko distriktu je prihvaćeno kao Komponenta 3 ovog projekta. Ukupan iznos projekta je 650.000 eura za sve 3 komponente, od čega 174.000 eura za Komponentu 3, Brčko distrikt.

Ukupna vrijednost procijenjene investicije za Brčko distrikt je 2.5 miliona eura, a javne zgrade u Brčko distriktu obuhvaćene projektom su Zgrada Vlade, Stara zgrada Policije, Dom zdravlja(glavna zgrada i odjeljenje mikrobiologije) i Glavna zgrada Bolnice.

Comments are closed.