Intenzivnija suradnja na edukaciji polaznika o izradi poslovnog plana

0
682

15.2.2016. Gradonačelnik Brčko distrikta BiH dr. Anto Domić razgovarao je danas u Gradskoj vijećnici s dekanom Ekonomskog fakulteta u Brčkom doc. dr. Srđanom Lalićem i ravnateljem Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH Vladom Jevtićem o aktivnostima na novom pristupu edukaciji budućih poduzetnika.

Imajući u vidu da proces samozapošljavanja zahtijeva prepoznavanje tržišnih prilika, evaluaciju vlastitih mogućnosti i ideja, pronalaženje odgovarajućih inicijalnih, financijskih rješenja i sl., Ekonomski fakultet u Brčkom ima nakanu osobe koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH putem dodatne edukacije osposobiti za izradu poslovnog plana neophodnog za otpočinjanje vlastitog poslovanja.

Ekonomski fakultet u Brčkom u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje i Vladom Brčko distrikta BiH nositelj je projekta „Edukacija budućih poduzetnika – pružanje adekvatnog znanja neophodnog za provođenje ideja u konkretne poslovne poduhvate“. Planirano razdoblje realizacije Projekta je od 29. veljače do 4. ožujka 2016. godine, a podrazumijeva jedan drugačiji pristup izradi poslovnog plana za start-up poslove s ciljem pružanja adekvatnog znanja neophodnog za provođenje ideja u konkretne poslovne poduhvate.

U prvom dijelu obuke polaznici će biti upoznati s osnovnim elementima izrade osobnog životopisa s ciljem što bolje prezentacije vlastitih kompetencija.

Drugi dio obuke bit će posvećen procesu pronalaženja i formuliranja dobre poslovne ideje i njene evaluacije kroz pripremu ključnih elemenata poslovnog plana.

Kroz treći dio obuke pružit će se informacije neophodne za organizaciju i registraciju poslovnih subjekata uključujući i procjenu rizika otpočinjanja novog poslovanja.

U četvrtom dijelu obuke polaznici će putem prezentacije poslovnog plana vlastite poslovne ideje imati priliku izvršiti evaluaciju stečenog znanja.

Konačno, peti dio obuke podrazumijeva upoznavanje polaznika s mogućnostima pribavljanja neophodnih financijskih sredstava kroz programe Vlade Brčko distrikta BiH i kreditne linije banaka i mikrokreditnih organizacija.

Misija Projekta Ekonomskog fakulteta usmjerena je na osposobljavanje polaznika obuke za samostalno pokretanje poslovanja kroz uspostavljanje dugoročnije suradnje s nadležnim institucijama Vlade Brčko distrikta BiH i gospodarskim sektorom.

Comments are closed.