Predstavljamo kandidate HNS-a u izbornim jedinicama za Brčko distrikt BiH za Opće izbore 2022.

0
425

Ivo Filipović, kandidat broj 5. za Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH, izborna jedinica 402

Ankica Gudeljević, kandidatkinja broj 4. za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Izborna jedinica 515

Delfa Dejanović, kandidatkinja broj 2. za Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH, izborna jedinica 402

Tea Ružić, kandidatkinja broj 2. za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Izborna jedinica 515

 

Comments are closed.