Šimo Filipović

0
670

Rođen sam 6. travnja 1989. u Brčkom. Od svoje punoljetnosti član sam HDZ-a BiH i nikada nisam bio član niti jedne druge političke organizacije. Aktualni sam predsjednik Mladeži HDZ-a BiH Organizacije za Brčko distrikt.

Trenutno radim u Javnome poduzeću Putevi Brčko kao viši stručni suradnik za kontrolu naplate parkinga. Oženjen sam od ove godine. Moja je težnja zalagati se za siguran i miran život dostojan čovjeka. Nastojao bih osigurati materijalni prosperitet i dostojanstvenu egzistenciju hrvatskomu čovjeku i time naše ljude, koji su trbuhom za kruhom otišli u tuđinu, vratiti na svoja očinska ognjišta.

Komentiraj