dr. Borislav Đulabić

0
1809
Rođen sam 1967. godine u Tuzli, gdje sam završio osnovnu i srednju školu te Medicinski fakultet, a potom i specijalizaciju obiteljske medicine na istom univerzitetu. Godine 2017. stekao sam zvanje primarijusa.
Sudionik sam Domovinskog rata od svibnja 1992. godine, a pripadnik 108. pješačke brigade HVO-a od travnja 1995. godine do konca rata.
Radio sam u Domu zdravlja sa stacionarom Ravne Brčko od njegova osnutka do uspostave Brčko distrikta, nakon čega ova ustanova postaje Zdravstvena stanica Bijela Odjela za zdravstvo Vlade Brčko distrikta BiH, u kojoj i nastavljam radni odnos.
Od 2013. godine na poziciji sam zamjenika ravnatelja JZU Zdravstveni centar Brčko i rukovoditelj Doma zdravlja Brčko.
Oženjen sam, otac dvoje djece. Član sam HDZ-a BiH od 1993. godine.

Comments are closed.