Anto Ilić

0
947
Zovem se Anto Ilić. Rođen sam 1. 10. 1974. u Skakavi Gornjoj. Osnovnu školu završio sam u Bijeloj, a srednju CUO Borisa Kovačević u Brčkom.
U razdoblju od 1992. do 1995. godine bio sam pripadnik HVO-a 108. brigade. U razdoblju od 1996. do 2003. godine bio sam prevoditelj engleskog jezika i konzultant u MND-u Sjever IFOR-a i SFOR-a.
Zvanje diplomiranog ekonomista stekao sam na Fakultetu za uslužni menadžment u Doboju, a akademsko zvanje bachelor ekonomije (smjer poslovni menadžment) stekao sam na Ekonomskom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Travniku.
Od 1. 1. 2007. do 1. 9. 2020. bio sam zaposlen u Agipu d.o.o. Brčko na pozicijama zamjenika ravnatelja te poslovima financija i računovodstva.
Od 1. 9. 2020. zaposlen sam na mjestu zamjenika ravnatelja u Zavodu za planiranje, projektiranje i razvoj Brčko distrikta BiH.
Od 25. 7. 2016. do 25. 7. 2020. obnašao sam dužnost predsjednika Upravnog odbora JP-a „Komunalno“ Brčko, a od 25. 7. 2020. ponovno sam imenovan na period od četiri godine.
Vrlo dobro se služim engleskim jezikom.
Oženjen sam, otac dvoje djece. Nastanjen sam u Gornjoj Skakavi.

Komentiraj