Abram Marić

0
455

Rođen sam 23. 9. 1967. u Gornjem Vukšiću. Osnovnu školu pohađao sam u Vukšiću i Ulicama od 1974. do 1982. godine, a potom srednju školu u Brčkom od 1982. do 1986. godine, zanimanje prehrambeni tehnolog. Od 1990. do 2007. godine radio sam u inozemstvu, a 2007. godine vratio sam se u rodni Vukšić.

Comments are closed.