Drago Ageljić

0
380

Rođen sam 15. 7. 1972. u Uloviću, gdje živim i sada. Umirovljenik sam. Sudjelovao sam u Domovinskom ratu. Predsjednik sam Temeljnog ogranka Ulović od 2004. godine.

Komentiraj