Pušten u upotrebu bežični internet u užem središtu grada; Brčko Free WiFi

0
372

7.3.2016. Gradonačelnik Brčko distrikta BiH dr. Anto Domić i ravnatelj JP „Komunalno Brčko“ Admir Nuković objavili su danas zvanično ispred zgrade Gradske vijećnice u Brčkom da je u upotrebu pušten bežični internet u užem središtu grada. Naziv mreže je Brčko Free WiFi. Ovaj javni servis je od danas dostupan svim građanima koji posjeduju uređaje sa pristupom internetu, a pokriva područje od zgrade Vlade do Direkcije za financije.

Gradonačelnik dr. Domić je kazao da je jedna od njegovih prvih inicijativa tadašnjem predstojniku Odjela za stručne i administrativne poslove bila da središte grada dobije besplatnu internet zonu. Međutimta inicijativa nije naišla na razumjevanje tadašnjeg predstojnika odjela te se u tome smislu nije ništa ni napravilo, dok novi predstojnik nije pokrenuo realizaciju inicijative.

„ Prostor pješačke zone će imati besplatnu internet zonu. Vjerujem da će ova usluga u narednom razdoblju biti nadograđivana i poboljšavana“, istaknuo je gradonačelnik Brčko distrikta dr. Anto Domić.

Jedna sesija za korisnika traje maksimalno 10 minuta, nakon čega će se tražiti ponovno logovanje. Svaki korisnik će moći da koristi ovaj besplatni internet maksimalno sat vremena dnevno.

Aktivnu i pasivnu opremu za mrežu nabavila je Vlada Brčko distrikta BiH, a JP „Komunalno Brčko“ će da održava mrežu, u skladu sa dozvolama koje je JP “Komunalno Brčko” dodijelila Regulatorna agencija za komunikacije u BiH.

Riječ je o dozvolama za obavljanje djelatnosti operatora javnih elektronskih komunikacijskih mreža i dozvoli za obavljanje djelatnosti davaoca pristupa internetu.

Pristup mreži će biti kontroliran u skladu sa sigurnosnom politikom i pravilima poslovnog korišćenja interneta.

Besplatan pristup internetu dio je projekta „Pametna mreža za pametni grad“, na kojem Vlada Brčko distrikta BiH – Ured gradonačelnika i JP „Komunalno Brčko“ rade zajedno od lipnja prošle godine, a danas je pušten u rad u okviru obilježavanja Dana Distrikta.

Komentiraj