Mara Pavlović

0
979

Rođena sam 13. studenog 1966. u Skakavi Donjoj, gdje i sada živim. Srednju školu pohađala sam u Tehničkom školskom centru Hasan Burić u Brčkom, smjer tekstilni tehničar. Radim kao tehnička tajnica u HDZ-u BiH za Brčko distrikt BiH petnaest godina.

Comments are closed.