Mladež Hrvatske Demokratske Zajednice zajedno sa svojim članovima u sklopu svojih stalnih i redovitih aktivnosti  započinje mnoge projekte vezane za bolji, kvalitetniji i operativniji rad mladeži kako kroz rad na terenu tako i putem aktualnih tehnološko-informacijskih načina rada i djelovanja. 

Započeti projekti namijenjeni su višebrojnim ciljevima, odnosno zadacima kao što je prvenstveno ostvaraj prilika za rad, učenje i obrazovanje sadašnjih članova mladeži te pripremanje uvjeta i kvalitete rada i djelovanja za buduće članove, pri čemu bi  stekli osnove rada i javnih odnosa, unaprijedili vještine upravljanja organizacijom odnosno strankom, pri čemu bismo posebno istakli mogućnosti timskog rada, planiranja i komunikacija, osmišljavanja, provedbe i vrednovanja projekata unutar djelovanja organizacije Mladeži HDZ BiH.

Ono što je uvijek prisutno kroz naše djelovanje je okupljanje mladeži, druženje, borba protiv ovisnosti i maloljetničke delikvencije, ekološka svijest kao i ono čime se  najviše bavimo: kultura, šport, prosvjeta i obrazovanje, što uključuje i zajedničko djelovanje i odnose s međunarodnim organizacijama mladeži iste ili slične političke orijentacije.

Sve poduzete akcije i projekti su temeljene na dragovoljnom angažmanu, tako da svi sudionici naših aktivnosti u volonterskom duhu nastoje ostvariti gore navedene zadaće i ciljeve.Središte naših aktivnosti je mladež, aktivnost koja je usmjerena ka izgradnji pojedinca odnosno čovjeka, stoga je i jedan od naših predizbornih slogana najbolje opisao i sažeo sve naše aktivnosti a to je: “NA PRVOME MJESTU ČOVJEK”.

Zato je naša potpora svima onima koji podržavaju ovu misao i ideju, te predano rade na svim aktivnostima i zadaćama u svrhu ostvarivanja temeljnih prava i potreba čovjeka. Iz navedenoga razvidno je koja su stajališta Mladeži HDZ BiH i kamo je naša pozornost usmjerena, pa prema tomu šaljemo poruku svoj mladeži koja se prepozna unutar naših stajališta, programa i aktivnosti da je dobrodošla u naše stranačke redove.

Stoga ako želiš nas posjetiti, priključiti i upoznati nas: Izvoli, tu smo za TEBE!