[ DR. ANTI DOMIĆU ZAHVALA U IME SVESRDNE POTPORE U REALIZIRANJU HRVATSKO-KATOLIČKIH POTREBA ]

0
340

Pristigla zahvala Organizaciji HDZ BiH u Brčko distriktu na ruke predsjedniku dr. Anti Domiću, od strane Franjevačkog samostana “Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije” Dubrave. Zahvala je u ime svesredne potpore u realiziranju hrvatsko-katoličkih potreba na kulturnom,nacionalnom i vjerskom području.

“Nadam se da ćete i nadalje imati osjećaja i razumijevanja podržati naše zajedničke poduhvate u očuvanju i održavanju Hrvata-katolika na ovom, za nas, svetom prostoru”, navodi se, pored ostalog, u zahvali koju potpisuje gvardijan franjevačkog samostana Dubrave fra Niko Josić.

Komentiraj