Zajednica žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača je proistekla i plod je dugogodišnjeg razmišljanja članica HDZ-a BiH. Zajednica žena HDZ BiH “Kraljica Katarina Kosača” zalaže se za promicanje ljudskih prava i sloboda, jednakopravnosti spolova u društvu, političkom odlučivanju i obitelji.

Cilj i djelovanje Zajednice žena HDZ BiH “Kraljica Katarina Kosača” jeste promicanje ravnopravnosti spolova, kao temeljnog kriterija demokracije, zalaganje za što bolji i kvalitetniji život obitelji, koja je temelj zdravog i sretnog društva u cjelini.

Zajednica žena HDZ BiH “Kraljica Katarina Kosača” je samostalna, suvremena, proeuropski opredijeljena organizacija čiji se program temelji na demokršćanskim načelima. Zajednica će se zalagati za:

 • Provedbu postojećih i stvaranje novih međunarodnih i državnim normi i standarda kojima će se promicati, štititi i svim ženama osigurati potpuno i jednako užiivanje ljudskih prava;
 • Promicanje ekonomske samostalnosti žena, što predstavlja ravnopravan pristup žena svim ekonomskim resursima – zemlji, kapitalu, tehnologiji, kao i nadzor nad njima;
 • Aktivnost i političko djelovanje koje se temelji na odredbama iz konvencije UN o političkim pravima žena, Povelji o ljudskim pravima i slobodama, Ustavu BiH, Zakonu o jednakopravnosti spolova u BiH, Rezoluciji Europskog parlamenta o ženama u odlučivanju i odredbama Statuta i Programa HDZ BIH, te drugim međunarodnim konvencijama o pravima žena.

Radit ćemo i na:

 • Promicanju zaštite samohranih majki, zaposlenih žena, zdravstvenu zaštitu žena i poboljšanje uvjeta i položaja žena na selu;
 • Prava sudjelovanja i prava da budu birane u sva javno izabrana tijela kao muškarci;
 • Upoznavanje žena sa njihovim temeljnim ljudskim pravima;
 • Promicanje smanjenja smrtnosti novorođenčadi i male djece;
 • Promicanje bavljenja žena sportom,kao jednim od oblika za postizanje i očuvanje zdravlja žena;
 • Izrada strategije za borbu protiv nasilja nad ženama;
 • Osiguranje odgovarajuće pomoći povratnicama i prognanicama, sudionicama i stradalnicama domovinskog rata;
 • Promicanje i poticanje, te provedba programa uz potporu medija usmjerenih na sprječavanje, rano otkrivanje i liječenje raka dojke, maternice i drugih vrsta zloćudnih bolesti reproduktivnog sustava žena;
 • Ostvarenje programa o ravnopravnosti spolova u obrazovanju;
 • Poduzimanje aktivnosti radi otklanjanja pravnih, administrativnih, kulturnih, običajnih, društvenih i gospodarskih prepreka kako bi se ženama osiguralo da na svim razinama sudjeluju u odlučivanju o pitanjima vezanim za okoliš, gospodarenje prirodnim resursima i provedbu politike održivog razvoja;
 • Iskazivanje posebne pozornosti za budućnost mladeži i obrazovanje te će na organiziraniji način i sukladno interesima mladeži približiti vlastito djelovanje i poimanje društvenih odnosa i vrednota za koje se zauzima.