Predsjednik HDZ-a Brčko distrikta BiH i dogradonačelnik Distrikta Brčko, dr. Anto Domić rođen je 1967 godine. Medicinski fakultet u Tuzli završio je 1997. godine.

Vršio je funkciju zastupnika u Skupštini Brčko distrikta BiH od 2004. do 2006., te od 2008. do 2009. godine.

Član Predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine.

Funkciju gradonačelnika Brčko distrikta BiH vršio je od 2012. do 2016. godine nakon čega preuzima funkciju dogradonačelnika Brčko distrikta BiH.