Intervju: Gradonačelnik Brčko distrikta BiH dr. Anto Domić za Oslobođenje.ba

0
415

Isplati se boriti za Distrikt

– Nedavno usvojeni mehanizam koordinacije adekvatno odslikava poziciju institucija Brčko distrikta u samom procesu europskih integracija, izjavio je u intervjuu za Oslobođenje dr. Anto Domić, gradonačelnik Brčko distrikta.

Koliko je Brčko distrikt važna karika u rješavanju evropskih obaveza BiH i da li ste zadovoljnim statusom distrikta u mehanizmu koordinacije?

– Brčko distrikt BiH je veoma važna karika u kompletnom procesu europskih integracija BiH. Poznato je da značajan obim pravne regulative EU treba da se provodi na nižim razinama vlasti. Također poznato je da distrikt ima punu zakonodavnu autonomiju u mnogim sektorima i oblastima te da entitetski zakoni nemaju pravno djelovanje na teritoriji distrikta. U tom smislu institucije Brčko distrikta su u obvezi da usvajaju sopstvene propise koji trebaju biti usuglašeni sa direktivama EU. Stoga se kao zaključak nameće da Brčko distrikt treba paralelno sa ostalim razinama vlasti raditi na provođenju obveza, jer samo na taj način se omogućava da BiH kao složena država ispuni svoje obveze prema EU. Nedavno usvojeni mehanizam koordinacije adekvatno odslikava poziciju institucija Brčko distrikta u samom procesu europskih integracija. S obzirom na to da nas očekuju brojne obveze, a imajući u vidu nedovoljne administrativne i ljudske kapacitete, proces europskih integracija i provođenje velikog obima obveza će biti jedan od izazova kojim ćemo se morati pozabaviti u budućnosti.

 

Kako napreduje ispunjavanje zadataka iz Reformske agende u Brčko distriktu?
– Vlada Brčko distrikta je na svojoj tematskoj sjednici održanoj u studenom prošle godine usvojila akcijski plan za provođenje Reformske agende. Ovaj akcijski plan definirao je ukupno 62 mjere iz različitih oblasti. Ono što možemo konstatirati je da pojedine mjere koje provede entiteti nisu primjenjive za distrikt. Naime, pojedini propisi, uključujući i Zakon o radu, predviđaju znatno strožije uvjete, tako da u tom smislu ćemo analizirati stepen usuglašenosti naših propisa sa entitetskim. Pozitivan iskorak učinjen je usvajanjem seta antikorupcijskih zakona od Vlade, te su oni upućeni u skupštinsku proceduru. Posebno je važan iskorak učinjen u dijelu financijskog poslovanja usvajanjem seta financijskih zakona od strane Vlade koji su također u skupštinskoj proceduri. Riječ je o propisima koji se odnose na platne transakcije, fiskalne kase, računovodstvo i reviziju i devizne sustave. U tijeku je izrada novog zakona o javnoj upravi, tako da predstoje brojni izazovi u implementaciji Reformske agende imajući u vidu trenutnu političku situaciju u distriktu.

Očekujete li da će Brčko distriktu biti vračena sredstva koja su ostala u Bobar banci?
– Iako je taj postupak vrlo zahtjevan i pravno vrlo kompliciran ali svakako da očekujemo da ćemo dobiti natrag sredstva koja su tamo kroz postupak ostala deponirana.

Dokle se došlo sa provjerom validnosti diploma ljudi koji su zaposleni u administraciji Brčko distrikta?
– Bilo je važno doći do istine oko toga da li u administraciji uistinu postoje ljudi koji nemaju završenu stručnu spremu ili imaju falsificirane diplome i taj postupak je pri kraju. Dvadesetak ljudi je otkriveno koji su u svojem personalnom dosjeu dostavili svjedodžbe o stručnoj spremi, a da su one falsifikati. To je veliki broj s obzirom na to da se uopće nije smjelo dogoditi da imamo bilo koga da radi bez diplome. Najdrastičniji primjer jeste slučaj financijskog inspektora koji je godinama radio na prostoru Brčko Distrikta BiH bez stručne spreme i sa falsificiranim dokumentom o završenom ekonomskom fakultetu. Mogu biti zadovoljan, jer smo konačno stavili točku na i na ovaj problem koji se dugo godina koristio u dnevne političke svrhe.

Koliko je danas lakše, odnosno teže funkcionisanje Vlade i Skupštine bez OHR-a?
– Stvarno funkcioniranje naših institucija se moglo u potpunosti testirati tek onog trenutka kada je Supervizor za Brčko riješio svoj status privremeno staviti u stanje mirovanja. Funkcioniranje distrikta Brčko bez stalnog angažmana supervizora i OHR-a dalo nam je priliku da propitamo našu odanost ideji distrikta Brčko zasnovane na europskim vrijednostima kojima težimo. Duh naših pravila nam nalaže da se prema svim problemima moramo odnositi afirmativno kroz postizanje kompromisa i razumijevanja drugog i drugačijeg, a uvijek u korist opstojnosti distrikta Brčko i njegovih stanovnika. Uz uložene velike napore da institucije svakoga dana sve bolje funkcioniraju imali smo i imamo pojavnosti u kojima se zlouporabe propisani mehanizmi koji za posljedicu imaju blokadu rada institucija Distrikta. Te i takve blokade za posljedicu imaju destabiliziranje političkih prilika u Distriktu praćene širenjem međusobnog nepovjerenja, razvijanje apatije, beznađa i bezperspektivnost. Naučene lekcije tolerancije i međusobnog uvažavanja zasnovane na otvorenom dijalogu nisu dostatne da se međusobne razlike prevaziđu i različiti politički pogledi usuglase. Nama, donositeljima odluka u distriktu Brčko nedostaje političke hrabrosti da donosimo teške odluke zasnovane na kompromisu koje ponekada kratkoročno mogu i štetiti, ali dugoročno nam jamče uspjeh i prosperitet. Bez političke odvažnosti i preuzimanja odgovornosti za donesene odluke nismo u mogućnosti značajnije i brže graditi institucije Distrikta, kao i stvarati prihvatljive uvjete za život. Uz političku odvažnost, mudrost i hrabrost ćemo uvjeriti sve nas da se isplati boriti za Distrikt i da se isplati živjeti u Distriktu. U Distriktu nema jednostavnih odluka, svaka je teška na svoj način i svaka je predmet sustavne analize i kritike. Takva situacija nas ne smije obeshrabriti i pokolebati da i dalje zajedno tražimo rješenja koja su najbolja za sve nas i koja će nas zadržati na tronu uspješnosti, jer kao što je rekao Churchill „ Ako smo ujedinjeni, ništa nije nemoguće. Ako smo podijeljeni propast ćemo.“

Ipak, prisutne su opstrukcije u radu Vlade i Skupštine. Kako ih prevazići?
– Skupštinska većina vodi rasprave i tražimo rješenje koje bi bilo podjednako prihvatljivo ili neprihvatljivo za sve.

Mislim da smo na dobrom putu da napravimo balans koji će dovesti do toga da dođemo do rješenja ukoliko budemo imali strpljenja i htijenja da ovaj mandat koji je pri kraju i privedemo na način kako to stanovnici Brčko distrikta od nas očekuju, dostojanstveno, u jednoj radnoj atmosferi i iščekivanju sa konkretnijim pomacima za stanovništvo.
Kome odgovara takvo stanje?
– Moje osobno mišljenje je da to ne odgovara nikome. Ne odgovara stanovnicima Brčko distrikta, ne odgovara ljudima koji su u poziciji, ovo može odgovarati samo opoziciji koja ima zadaću i ekstremno kritički odnos prema poziciji. Mi koji smo u poziciji zbog ovakvih radnji sami sebi zatvaramo vrata i tamo gdje možemo napraviti puno nekakvih i zakonskih projekata i stvari koje trebaju proći Vladu. Čekaju naša očitovanja i zahtjevi iz Vijeća ministara jer, napomene radi, Brčko distrikt zajedno sa Vijećem ministara daje svoje prijedloge, sugestije ili mišljenja na zakonska rješenja koja donosi Vijeće ministara. Mi ukoliko ne radimo, ne možemo davati ni odgovore, a na takav način neizravno blokiramo rad i Vijeća ministara u jednom njegovom dijelu.

Bilo je i pokušaja izglasavanja nepovjerenja Vama, kako biste vi ocijenili svoj dosadašnji rad?
– Ovaj posao je prije svega izazovan jer u sredini u kojoj participiraju tri konstitutivna naroda i ostali, u kojoj morate postizati konsenzus onda očekivanja ne mogu biti tako velika nego donekle skromnija i manja. Ono što želim ja možda ne žele drugi, a onda to bude i puno manji uspjeh i napredak. Kada bi mjerio uloženu energiju, trud, nastojanje i htijenje što se uradi, onda ovo što smo napravili zasigurno nije na toj razini energije koja je uložena. Naprosto, mi smo specifična lokalna zajednica koja ima poseban status i ne koristimo prilike koje nam stoje na raspolaganju. Isto je važno razvijati suživot, toleranciju, međusobno razumijevanje svih nas jednih prema drugima, bilo na nacionalnoj ili političkoj razini. Na takav način stvaramo uvjete za adekvatan i kvalitetan dogovor, jer samo tako možemo očekivati da ćemo u Brčkom napraviti važan i značajan iskorak koristeći pogodnost zemljopisne pozicije Distrikta i naše povezanosti.
Dr. Anto Domić, gradonačelnik Brčko distrikta

Comments are closed.