1. Šimo Filipović- predsjednik
  2. Ružica Jokić – dopredsjednica,
  3. Nina Letić- dopredsjednica,
  4. Adrijana Zimonjić-dopredsjednica,
  5. Zlatko Filipović- tajnik,
  6. Tea Ružić – članica Predsjedništva Mladeži HDZ BIH,
  7. Mara Šimić,
  8. Lucija Ždravac- članica Središnjeg odbora Mladeži HDZ BIH,
  9. Danijela Jurić,
  10. Paulina Lacić.