1. Mira Ivaković – predsjednica
 2. Mara Pavlović – dopredsjednica
 3. Dubravka Letić – dopredsjednica
 4. Biljana Jakić – dopredsjednica
 5. Selena Goričkić – tajnica
 6. Dragica Sluganović
 7. Ankica Franjić
 8. Mara Jokić
 9. Ruža Kasapović
 10. Jela Pavić
 11. Ljubica Ždravac
 12. Ruža Viljušić
 13. Sanja Žunabović
 14. Marijana Andrić
 15. Gordana Lovrić
 16. Kaća Ivanović
 17. Mara Kelava
 18. Munira Markić
 19. Ljubica Ilić